Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để đăng ký làm đại lý và lấy hàng số lượng lớn.

  Văn phòng đại diện

177/12 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện Thoại

01689 136 365 Tiểu Vũ

01232 813 823 Minh Hoàng

  Email

thtvfarmland@gmail.com

  Website

www.thtvfarmland.com