Hướng dẫn cấu hình IMAP trên Outlook 2010

Bước 1: Chọn  Manually configure server settings or additional server types. Sau đó click chọn Next


Bước 2: Chọn Internet Email và click chọn Next


Bước 3: Điền thông tin hòm mail.

User Information

 

Your Name:

Nhập tên đại diện của hòm mail

E-mail Address:

Nhập thông tin tên hòm mail. ( ví dụ:user@yourdomain.com )

Server Information

 

Account Type:

Chọn IMAP

Incoming mail server:

Máy chủ thư đến ( Ví dụ tên miền là yourdomain.com  thì phải nhập là: mail.yourdomain.com )

Outgoing mail server (SMTP):

Máy chủ thư đi ( Ví dụ tên miền là yourdomain.com  thì phải nhập là: mail.yourdomain.com )

Logon Information

 

User Name:

Nhập tên hòm mail ( ví dụ: user@yourdomain.com )

Password:

Nhập mật khẩu của hòm mail


Bước 4: Sau khi nhập các thông tin hòm mail, Click chọn More Settings.Bước 5: Chọn tab Outgoing Server và tích chọn ô My outgoing server (SMTP) requires authentication


Bước 6: Chuyển sang tab Advanced, Nhập các thông số theo như dưới.
 

Server Port Numbers

 

Incoming Server (IMAP)

Để mặc định là 143 với none SSL, nếu dùng SSL thì sửa thành 993

Outgoing Server (SMTP)

Để mặc định là 25 với none SSL, nếu dùng SSL thì sửa thành 465

                                                      NONE SSL                                                                                         NẾU DÙNG SSL

Bước 7: Chọn Next


Bước 8: Cửa sổ Test Account Setting xuất hiện. Test Account Setting là chế độ test việc thông tin cấu hình mail và gửi mail. Sau khi thực hiện test xong, nhấn Close để hoàn tất quá trình cài đặt .