Hướng dẫn cấu hình App Mail mặc định trên hệ điều hành IOS

 

Bước 1: Vào phần Settings >> Accounts & Password


Bước 2: Accounts & Password >> Add account


Bước 3: Chọn Other

Bước 4: Chọn add Mail AccountBước 5: Nhập thông tin hòm mail cần cài đặt >> Next

Name

Nhập tên của người gửi mail

Email

Nhập tên hòm mail,ví dụ: user1@yourdomain.com

Password

Nhập mật khẩu của hòm mail

Description

Nhập miêu tả cho phần tạo mail.Bước 6: Chọn giao thức POP hoặc IMAP , sau đó nhập thông tin Incoming Server và Outgoing server, User name >> Next

 

Giao thức

POP hoặc IMAP

Incomming Server

Máy chủ thư đến ( Ví dụ tên miền là yourdomain.com thì phải nhập là: webmail.yourdomain.com)

Outgoing Server

Máy chủ thư đi ( Ví dụ tên miền là yourdomain.com thì phải nhập là: webmail.yourdomain.com )Trong trường hợp khi cài mail mặc định không được thì tích chọn vào mục Advanced, của Incoming Server và Outgoing Server, chuyển các port mặc định từ none SSL sang SSL  theo thông số dưới.