HAVEST.JC

HAVEST.JC

Harvest Group là tập đoàn đầu tư kinh doanh đa ngành, với nhiều kinh nghiêm và lịch sử phát triển lâu dài. Công ty tập trung đầu tư kinh doanh, phát triển Bất động sản, cho thuê Văn phòng và Nông Nghiệp Hữu cơ

WEBSITE

harvestdjsc.com

SINCE

11/09/2017

LOCATION

Hồ Chí Minh

HAVEST.JC
KALIX HERITA